Συνέντευξη που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας για την προσωπική εκπαιδευτική διαδρομή μου στον κόσμο της ψυχοθεραπείας.

Ερωτήσεις:

1. Μιλήστε μας για εσάς.

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και κατέχω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στην Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & ΕΑΠ). Συνεχίζω τη δια βίου μάθηση καθώς τη θεωρώ ένα βασικό εργαλείο για τη προσωπική ανάπτυξη, ενημέρωση και εξέλιξη της ψυχοθεραπευτικής ιδιότητας φοιτώντας τη παρούσα περίοδο στο τμήμα Ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Ιταλίας – Ε Campus Universita Italia .Επίσης ολοκληρώνω την εκπαίδευση μου στη θεραπεία τραύματος μέσω της μεθόδου ΕMDR.

Continue reading “Συνέντευξη που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας για την προσωπική εκπαιδευτική διαδρομή μου στον κόσμο της ψυχοθεραπείας.”

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Οι κρίσεις πανικού αποτελούν μια κοινή και οδυνηρή κατάσταση που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA, 2013), η κρίση πανικού ορίζεται ως ένα ξαφνικό και απροσδόκητο επεισόδιο έντονου φόβου ή δυσφορίας που κορυφώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύεται από σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα όπως εφίδρωση, αίσθημα παλμών-γρήγορος καρδιακός ρυθμός και δυσκολία αναπνοής. Άλλα συμπτώματα είναι πόνος στο στήθος, ρίγη ή έξαψη, αίσθημα πνιγμού, αίσθημα ζάλης, ναυτίας ή τάση για λιποθυμία. Ναυτία ή κοιλιακό άλγος. Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα, αίσθημα παλμών και εφίδρωση. (APA, 2013)

Continue reading “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ”

” Το ψυχικό κόστος των άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών”

Παρουσιάστηκε στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το 2022 στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στην Ιατρική Θεσσαλίας & ΕΑΠ, που πραγματοποιήθηκε και πρωτοδημοσιεύθηκε το 2020, με τη συνδρομή 100 άτυπων φροντιστών και φροντιστριών χρόνιων ασθενών, με θέμα το ”Ψυχικό κόστος των άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών”.

Η παρούσα έρευνα διερευνά και αναλύει ακριβώς αυτήν την κοινωνική ομάδα, ως ελάχιστο χρέος αναγνώρισης του σημαντικού επίπονου και ταυτόχρονα αξιοθαύμαστο έργο τους και με βαθύτερο σκοπό η έννοια της φροντίδας να είναι αντικείμενο έρευνας, να μελετάται και να εντάσσεται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στο νομοθετικό και προνοιακό σύστημα τόσο της Ελλάδας όσο και διαφόρων άλλων χωρών ανά τον κόσμο.

Τέλος η έρευνα αυτή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως τη συμμετοχή των 100 άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών που παρά το ψυχικό φορτίο της φροντίδας που αυτή ενέχει ήταν εκεί για να συνδράμουν στην έρευνα αυτή.

Φροντίζοντας τους φροντιστές χρόνιων ασθενών

*Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος της έρευνας μου, στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στην Ιατρική Θεσσαλίας & ΕΑΠ, που πραγματοποιήθηκε και πρωτοδημοσιεύθηκε το 2020, με τη συνδρομή 100 άτυπων φροντιστών και φροντιστριών χρόνιων ασθενών, με θέμα το ”Ψυχικό κόστος των άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών”.

Continue reading “Φροντίζοντας τους φροντιστές χρόνιων ασθενών”

Ποιότητα ζωής – Πλαίσιο σχεδιασμού φροντίδας και ενδυνάμωσης ασθενών που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση και βιώνουν έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας το 1948: ΄΄η υγεία καθορίζεται όχι μόνο από την απουσία ασθένειας και αναπηρίας αλλά και από την ύπαρξη σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής ευημερίας΄΄  .

Σημαντικά εργαλεία που εξειδικεύονται στη μέτρηση της ποιότητας ζωής ασθενών  και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κλίμακες μέτρησης είναι η κλίμακα Short form-36(SF-36) όπου μελετά διαστάσεις όπως τη σωματική λειτουργία, τις φυσικές δυνατότητες, τονσωματικό πόνο που υφίστανται ο ασθενής, τη γενική υγεία, τη κοινωνική δραστηριότητα και τη ψυχική υγεία (Theofilou, 2013). Μια άλλη καθιερωμένη κλίμακα μέτρησης της ποιότητας ζωής είναι το World Health Organization Quality of Life (WHOΟQL-BREF) όπου διερευνά τέσσερις βασικές διαστάσεις όπως τη σωματική και ψυχική υγεία τις κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον του ασθενούς  (Ginieri-Coccossis et al., 2008).

Continue reading “Ποιότητα ζωής – Πλαίσιο σχεδιασμού φροντίδας και ενδυνάμωσης ασθενών που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση και βιώνουν έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα”

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του φαινομένου της Γήρανσης στο άτομο: μια συνθήκη που χρίζει επανοηματοδότησης

*πρωτοδημοσιεύθηκε στην Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής “Η Συμβουλευτική σήμερα” – 1ο τεύχος, Ιούλιος 2021

«Ο φόβος των γηρατειών γεννιέται από τη συνειδητοποίηση ότι δεν ζεις σήμερα τη ζωή που θα ήθελες. Είναι ισοδύναμος με την αίσθηση ότι καταχράσαι το παρόν». 

Susan Sontag 1961

Μιλώντας για τη γήρανση

Εκκινώντας με έναν ορισμό γήρας, γήρανση ή αλλιώς Τρίτη ηλικία στις δυτικές κοινωνίες ορίζεται ως η περίοδος, το στάδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από την φθίνουσα πορεία των βιολογικών λειτουργιών μας καθότι έρχεται πιο κοντά στο θάνατο. Το γήρας σύμφωνα με τα κριτήρια του Strehler είναι φυσιολογική διαδικασία εξέλιξης, καθολική (universal), εγγενής (intrinsic), προοδευτική (progressive) και μη αναστρέψιμη (deleterious). Μειώνεται προοδευτικά η προσαρμοστικότητα (adaptability), η ευαισθησία (less sensitive), η ακρίβεια (less accurate) και η αντοχή (less well sustained) του οργανισμού. Πρόκειται για την βιολογική διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα ενός οργανισμού ωριμάζουν και σταδιακά πεθαίνουν και γίνεται λόγος για τις ηλικίες από 65 ετών και άνω. Επιπλέον, τα ηλικιωμένα άτομα δεν αποτελούν μια ενιαία κατηγορία, αλλά με βάση τα επιβεβλημένα χρονολογικά όρια θα μπορούσαν να διαχωριστούν στα νεότερα ηλικιωμένα άτομα (young old, 60 έως 74 ετών), στα προχωρημένης ηλικίας άτομα (mid old, 75 έως 84 ετών) και τα υπερήλικα άτομα (oldest old, 85 ετών κ.ε.). (Kαρανικόλα, κ.α., 2018)

Continue reading “Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του φαινομένου της Γήρανσης στο άτομο: μια συνθήκη που χρίζει επανοηματοδότησης”

Η διαδρομή μου μέσα από το συμβουλευτικό σταθμό του ΚΕΘΕΑ ως εθελόντρια στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης μου

Υποχρεωτική Θεραπεία Ουσιοεξαρτώμενων | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη διάρκεια της εκπαίδευσης μου στο ψυχολογικό κέντρο Χανιών χρειαζόταν να πραγματοποιήσω 160 ώρες εθελοντικής εργασίας σε μια δομή ψυχικής υγείας ως μια από τις προϋποθέσεις αποφοίτησης μου ως σύμβουλος ψυχικής υγείας/ψυχοθεραπεύτρια.

Είχα την ευκαιρία αυτές τις ώρες να τις πραγματοποιήσω στο βραδινό συμβουλευτικό σταθμό απεξάρτησης Κεθεα Διάβαση. Παρόλο που οι απαιτούμενες ώρες εθελοντικής μου εργασίας συμπληρώθηκαν σε διάστημα 6 μηνών αποφάσισα να παραμείνω για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο συμβουλευτικός σταθμός απεξάρτησης Κεθεα Διάβαση αποτέλεσε τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων με κύριο αίτημα την απεξάρτηση από τις ουσίες, έχοντας την ευκαιρία να εμβαθύνω στην κλινική και θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και να εκπαιδευτώ σε ομάδες κινητοποίησης των μελών, σε δράσεις και διαδικασίες με μέλη του προγράμματος και ενημερωτικές δράσεις.

Continue reading “Η διαδρομή μου μέσα από το συμβουλευτικό σταθμό του ΚΕΘΕΑ ως εθελόντρια στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης μου”

Συσχέτιση κατάθλιψης με τη νόσο του καρκίνου του μαστού των γυναικών

Νέα θεραπεία για επιθετικό καρκίνο του μαστού | Vita.gr

Η κατάθλιψη αποτελεί στις μέρες μας ένα συχνό φαινόμενο που επηρεάζει το 10% του πληθυσμού παγκοσμίως1. Αποτελεί μια νόσο που δύναται να επιφέρει σημαντικές επιβαρυντικές αλλαγές στη λειτουργικότητα ενός ατόμου καθώς παρουσιάζει έναν σημαντικό αριθμό συμπτωμάτων όπως διαταραγμένο ύπνο-αυπνία, απώλεια όρεξης,   κόπωση, κακή συγκέντρωση, ψυχοκοινωνικές αλλαγές, αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα, μειωμένα συναισθήματα αυτοεκτίμησης, μειωμένη σεξουαλική ορμή, απώλεια ενδιαφέροντας συμμετοχής σε δραστηριότητες και κάποιες φορές αν το άτομο διανύει μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο ακόμη και αυτοκτονικό ιδεασμό.

Continue reading “Συσχέτιση κατάθλιψης με τη νόσο του καρκίνου του μαστού των γυναικών”