” Το ψυχικό κόστος των άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών”

Παρουσιάστηκε στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το 2022 στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στην Ιατρική Θεσσαλίας & ΕΑΠ, που πραγματοποιήθηκε και πρωτοδημοσιεύθηκε το 2020, με τη συνδρομή 100 άτυπων φροντιστών και φροντιστριών χρόνιων ασθενών, με θέμα το ”Ψυχικό κόστος των άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών”.

Η παρούσα έρευνα διερευνά και αναλύει ακριβώς αυτήν την κοινωνική ομάδα, ως ελάχιστο χρέος αναγνώρισης του σημαντικού επίπονου και ταυτόχρονα αξιοθαύμαστο έργο τους και με βαθύτερο σκοπό η έννοια της φροντίδας να είναι αντικείμενο έρευνας, να μελετάται και να εντάσσεται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στο νομοθετικό και προνοιακό σύστημα τόσο της Ελλάδας όσο και διαφόρων άλλων χωρών ανά τον κόσμο.

Τέλος η έρευνα αυτή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως τη συμμετοχή των 100 άτυπων φροντιστών χρόνιων ασθενών που παρά το ψυχικό φορτίο της φροντίδας που αυτή ενέχει ήταν εκεί για να συνδράμουν στην έρευνα αυτή.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: